Pemerisaan bagi aspek persekitaran dan kesihatan telah dijalankan oleh Pekabat Kesihatan Daerah Temerloh dan MTQIM diperakukan pada 7 Februari 2018