Al-Quran-Sebagai-Penghubung-Langit-dan-Bumi-1024x538

Penghubung Langit dan Bumi

AL-QURAN al-Karim ialah kitab yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. yang dinyatakan sebagai; “Tali Allah yang terhulur dari langit ke bumi, dalamnya terdapat berita tentang umat terdahulu, dan khabar tentang situasi masa akan datang. Sesiapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan sesat.” Al-Quran dan fenomena alam dinamakan oleh al-Quran dengan ayat-ayat Allah. “Ayat” bermaksud petunjuk…

Baca Seterusnya